Vann og avløp

Vann
Vannet på Lindøya kommer i rør fra Oslo. Rørnettet på øya er Lindøya Vels eiendom. Vannet settes på når været tillater det om våren, normalt til påske og stenges igjen om høsten (oktober).
Vær oppmerksom på at vannet settes på og stenges uten forvarsel.

Vellet betaler vannavgift iht. registrert forbruk.

Vannet kan føres fram til hytteveggen. Det er ikke lov å legge vann inn i hytta.

På skytterbrygga (øst) finner du en kran med vintervann.

Avløpsvann
Gråvann fra vask skal fortrinnsvis tømmes på egnet sted hvor det blir filtrert i grunnen. Det er ikke lov å føre avløpsvann ut i sjøen.

Hagevanning
Lindøya Vel følger de vanningsrestriksjoner som gjelder i Oslo. I spesielle tørkeperioder kan Lindøya Vel fastsette egne bestemmelser for Lindøya.

Det er ikke tillatt å vanne gressplener.

Oppdager du vannlekkasjer må dette meldes vaktmester snarest.

Videre henstilles det til å ikke sløse med vannet da vellet betaler for hver liter som kommer ut på øya.

Ved tørre perioder oppfordrer vi til å være forsiktig med vanning i hage. Lindøya praktiserer forøvrig den regel at vanning ikke kan foregå med spreder.

Info til hytteeiere