Styret i Lindøya vel

Leder: Hanne Finstad hytte 240

Nestleder: Jan Christian Myhre hytte 42

Sekretær: Hanne Ramstad Jensen hytte 270

Styremedlem: Janne Hagner hytte 193D

Styremedlem: Lars Englund hytte 262

Styremedlem vara: Marit Jensen hytte 80

Info til hytteeiere