Rodemestere

Lindøya er inndelt i 16 roder. Hver rode velger en rodemester som er rodens leder og koordinerer pliktarbeide osv. Det er utarbeidet egen instruks for rodemester hvor alle oppgaver er beskrevet.

Rodemester velges normalt for 2 år av gangen og fortrinnsvis etter hyttenummer. Det er utarbeidet en egen instruks for rodemester.

Rodemester er rodens kontakt mellom hytteeier og styret. Alle interne forhold i roden skal først tas opp med rodemester som forsøker å løse saker eller konflikter.

Den enkelte hytteeier har ansvar for å holde eget og tilliggende område i orden. Rodemester har myndighet til å påpeke forhold som den enkelte hytteeier skal rette seg etter. Rodemesteren kan innkalle hytteeierne til å utføre nødvendige arbeider innen roden.

Karen Kvalevåg Rode 1 934 61 571 karenkvalevaag@gmail.com
Marit Jensen Rode 5 41491825 Marit.Jensen@ude.oslo.kommune.no
Jorunn Bødtker Rode 6 48 05 33 82 jorunn.boedtker@gmail.com
Anne Line Ringlund Rode 8 anne.line.ringlund@bohus.no
Inger Jernberg Klefelt Rode 10 inklef@online.no
Per Arne Isebakke Rode 11A 48 00 75 25 per@isebakke.com
Hanne Ramstad Jensen Rode 14 41589511 Ramstad.jensen@gmail.com
Bjørn Skagestad Rode 13 maribaade@hotmail.com
Hanne Guldhaug Rode 2 Hanne.w.guldhaug@yara.com
Jan Tangen Rode 3 Jan.torbjorn.tangen@gmail.com
Knut Erik Keil Rode 9 45449867 kekeil@icloud.com
Knut Sørgaard Rode 12 95808616 knut.sorgaard@gmail.com
Pia Litleskaret Rode 7 90794166 pia.bjli@gmail.com
Christopher Olssøn Rode 4 98820006 Christophero@klassekampen.no
Dag Honningsvåg Rode 15 dag.honningsvag@gmail.com
Dennis Kiil Andersen Rode 11B 93650002 dka97@hotmail.com

Info til hytteeiere