Ro og orden

På Lindøya lever vi tett på hverandre. For å opprettholde et godt miljø er det nødvendig at vi alle tar hensyn til hverandre. Et godt kontrollspørsmål er: “Hvordan ville jeg reagert hvis naboen oppførte seg slik som jeg gjør nå?”

Noen gode huskeregler er:

  • Vis hensyn ovenfor naboer i henhold til allmenn praksis.
  • Ta hensyn til naboene når du sitter ute en fin sommerkveld, kanskje en av naboene skal på jobb mens du kan sove i morgen?
  • Hold orden rundt egen hytte.
  • Hjelp gjerne til å holde fellesområdene pene og ryddige. Ikke plasser avfall eller materialer på fellesområdene.

Støyende bygningsmessige arbeider skal ikke utføres i sommerferien (skoleferien), fra 23. juni til 18. august, se for øvrig kap 9 Bygningsmessige arbeider. Dette gjelder også andre støyende arbeider.

Furuskogen er fredet og det er ikke lov å fjerne trær eller busker fra dette området. Se for øvrig egne oppslag ved skogen. Hvis det er behov for å felle et tre pga råte etc så må vi søke Statsbygg om tillatelse til å dette. Ingen må felle trær uten tillatelse!

Småbåter kan lagres på stranda, men skal være fjernet innen 1. juni.

Info til hytteeiere