Post og aviser

Lindøya søker hvert år en person som kan gå med posten i sommerhalvåret.

Lindøya vel kan ikke garantere for postombæringen.

Ellers så kommer posten til bryggen på vest og øst.

Aftenposten sørger selv for utleveringen av aviser og Lindøya Vel har ikke noe ansvar i denne forbindelse.

Tips

Husk og omadresser posten når du flytter hjem fra øya. Dette kan du gjøre på www.posten.no

Tørr post
I regnvåte tider er det mange med postkasser utendørs som opplever at posten blir våt selv om postkassen er lukket. Dette er fordi at regnvann og fukt ofte samler seg i bunnen av postkassen. Selv om de fleste postkasser har et lite hull i bunnen, der vannet kan renne ut, vil den fukten som ligger igjen være nok til at brev og aviser blir ødelagt.

Rådet mot dette er å ta et stykke hønsenetting, brette det sammen flere ganger, slik at det blir noen cm tykt, og omtrent den størrelsen som postkassebunnen har. Når nettingen dekker størsteparten av bunnen, vil posten gå klar av fukten helt nederst

Info til hytteeiere