Kvist og hageavfall

Gress, løv og grener skal bringes til ”Fyllinga” som ligger ved siden av butikken. Her har Lindøya Vel i mange år hatt et deponi for hageavfall og kun hageavfall. Fyllinga ligger tett opp til den vernede furuskogen. Det er derfor strenge krav til at man legger hageavfall på anvist plass.

Miljømyndigheten gjennomfører hyppige kontroller av avfallshåndteringen. Hvis avfall håndteres feil, kan dette føre til at vi i framtiden må bringe hageavfall til byen. Dette vil i så fall øke kostnadene med håndtering av avfall, kostnader som vi alle må være med å betale.

Ved å følge skiltingen på ”Fyllinga” forenkles arbeidet med å holde orden og rydde. Dette arbeidet utføres av frivillige og dekkes av vår budsjett for pliktarbeide.

På generalforsamlingen 2009 ble det vedtatt at alle roder skal stille med 2 personer til rydding på fyllinga. Følgende “vaktplan” for rodene gjelder:

  • Rode 1, 2 og 3: Mai
  • Rode 4, 5, 6 og 7: Juni
  • Rode 8, 9 og 15: Juli
  • Rode 10, 11A og 11B: August
  • Rode 12, 13 og 14: September

Info til hytteeiere