JETSDO

Hytteeier søker Lindøya Vel styret@lindoya.no om installasjon.

Velstyret tar kontakt med Dokomiteen for videre kontakt med hytteeier, i denne mailen så ønsker Dokomiteen informasjon om hvor best plassering teoretisk skal være med tanke på hva som ble sagt fra PBE om installasjon innenfor byggegrensen/fotavtrykket til hytta/rest “tomt“.

Når dette er gjort så tar Dokomiteen over

  • Befaring, bestemme best praktisk plassering.
  • Veiledning.
  • Sluttbefaring, evt. godkjennelse. 
  • Rapportering tilbake til styret når alt er OK. 
    Denne oppfølingen er erfaringsmessig både tidkrevende og mange telefoner frem og tilbake, så det følger et gebyr (Vipps’es Dokomiteen) på kr 1 500 for dette oppfølgingsarbeidet.

Styret informere så Vaktmester at denne installasjonen kan tømmes med Lindøya Vels utstyr. Det påløper tømmeavgift til Lindøya Vel og betaling til Vaktmester for tømming av privat anlegg.

Installasjonskostnader:
Det er vanskelig å si noe om kostnadsbilde for en slik installasjon, da alle hytter er forskjellige og for noe så blir jobben vanskeligere enn for andre….

Enkelte hytte eiere gjør sikkert mye selv også!

– Så det beste tipset er at hver hytte eier spør om priser selv.

For å komme med ett forhåndstall, så må man påregne at en slik installasjon koster rundt kr 100.000,- 

Vi utarbeider mer utfyllende informasjon, veiledninger og sjekkliste som de som søker får.

Laste ned informasjon og vedlegg her:

Info til hytteeiere