Hekker og trær

Hekker må ikke hindre fri ferdsel mellom hyttene.

Hovedveiene som benyttes av traktor må alltid ha tilstrekkelig bredde slik at traktoren kommer fram.

Alle som bor på Lindøya ønsker å se sjøen og havnebassenget. Hekker skal derfor klippes regelmessig slik at de i minst mulig grad hindrer de som ligger bak å se sjøen. En god regel er at hekken bak hytta ikke er høyere enn hekken foran hytta (mot sjøen).

Høyden på hekken skal ikke overstige 170 cm på det høyeste punktet fra bakken.

Et godt råd er å snakke med naboen og bli enige om hekkehøyden! Husk også å klippe hekken på utsiden.

Planting av nye hekker, eller flytting av hekker må ikke skje uten godkjennelse fra Styret.

Trær
Skogen er vernet. Alle trær på Lindøya er Statsbyggs eiendom og må ikke felles eller beskjæres av den enkelte hytteeier.

Hvis et tre er skadet eller dødt skal dette meldes til styret som vil behandle saken. Det skal ikke plantes nye trær!

Tips til beskjæring
Hekkplanter har god forgreining og tåler hyppig beskjæring godt. Dette er egenskaper som for eksempel liguster, bøk, tuja og barlind alle har.

Hekker av bartrær klippes normalt bare en gang om året, helst midt på sommeren. Løvfellende hekker som for eksempel liguster og bøk, klippes vanligvis før St. Hans. Klipping senere enn juli/august bør unngås, klipping kan føre til nyvekst som ikke rekker å avmodnes før frosten setter inn, og en kan risikere frostskader. Klipp hekken i kjegleform, bredest nede, det gir minst risiko for brekkasje av snø. De fleste gamle løvfellende hekker, som er blitt for brede, kan i vintermånedene beskjæres meget

Beskjæring og uttynning skjer helst tidlig vår, da fjernes de eldste greinene ved basis.

Info til hytteeiere