Flaggheising

Vi oppfordrer alle til å bruke flagget så ofte som mulig og markere de offisielle flaggdagene. Følgende dager kan det flages:

Dato
Markering
1. januar
Nyttårsdag
6. februar
Samisk Nasjonaldag
21.januar
HKH  Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
21.februar
HKH Haralds V. fødselsdag

1 Påskedagen (Bevegelig)
1. mai
Offentlig høytidsdag (Arbeidernes dag)
8. mai
Frigjøringsdagen1945
17. mai
Grunnlovsdagen

Pinsedag (Bevegelig)
7. juni
Unionsoppløsningen 1905
4. juli
HKH Dronning Sonjas fødselsdag
20. juli
HKH Kronprins Haakons fødselsdag
29. juli,
Olsok
Første lørdag i august
Øyas dag
19. august
HKH Kronprinsesse Mette – Marits fødselsdag

Stortingsvalgdagen (i valgår)
22. september
Prinsesse Märtha Louises fødselsdag
25. desember
1. Juledag

Flagget heises kl 08.00 i månedene mars-oktober, og kl 09.00 i vintermånedene.
Flagget skal fires ved solnedgang, men ikke før kl 13.00 og ikke etter kl 21.00.

Når flagget ikke er heist oppfordrer vi at det henger en vimpel i flaggstangen når hytten er bebodd.

Flaggregler
Ved dødsfall og begravelse flagges det på halv stang. Flagget heises først til topps og fires så ned 1/3 del av stangens høyde. Når begravelsen har funnet sted heises flagget til topps.

Det norske flagget skal alltid behandles med aktelse og ærbødighet. Det skal aldri berøre jorden eller slepe vannet. Det skal heller ikke tjene som underlag eller bakgrunn for noe annet. Flagget skal henge fritt.

Et falmet og slitt flagg bør fornyes, da det ikke lenger er verdig som nasjonalsymbol. Når det kasseres skal flagget enten brennes eller sprettes opp slik at fargene skilles.

Info til hytteeiere