Dyrehold

Alle dyr skal holdes forsvarlig sikret slik at eier til et hvert tidspunkt har kontroll over dyret.

Unntak er katter, men de skal være tydelig merket med navn og hyttenummer. Han-katter skal være kastrert. Hun-katter skal være kastrert eller gis p-piller.

Kontakt Dyrebeskyttelsen
– Om du trenger råd eller veiledning om kjæledyrhold
– for informasjon om dyrevernsaker
– om du ønsker å melde fra om en dyrevernsak
– om du ønsker å gi et dyr et nytt hjem
– om du ønsker å hjelpe til med foreningens arbeidsoppgaver
– om du ønsker informasjon tilsendt
– om du ønsker medlemskap i foreningen.

Dyrebeskyttelsen Oslo&Omegn
Dyrenes Hus
Østernvannveien 65,
1359 Eiksmarka

Telefon: 67 14 93 54
Telefontid: mandag – fredag, fra 10.00 – 12.00.
Telefonen betjenes ofte utover telefontiden.

Telefax: 67 14 93 31

Ønsker du å gi et dyr et hjem kan du også ringe mobil: 976 45 708

E-post: post@dyreneshus.no
Internet: www.dyreneshus.no

Info til hytteeiere