Dødsfall

Hvis personer som står oppført som hytteeiere faller fra skal pårørende melde dette så fort som mulig til styret.

Dette for at post og lignede blir adressert til riktig person.

Hvis det er ønskelig kan dødsfall kungjøres på disse nettsidene. Send da en e-post til post@lindoya.no

Info til hytteeiere