Kategoriarkiv: Styret

Grilling i hagene på øya i kontrollerte former er nå tillatt

Velstyret har vært i kontakt med vakthavende brannsjef ved Oslo brann- og redningsetat som sier at det siste regnet egentlig ikke har endret så mye på brannfaren. Det er fremdeles hardt og tørt i bakken og det siste regnet kom ikke langt ned i bakken og tørker snart opp, mye død, tørr vegetasjon rundt omkring.

Men vi kan grille i hagene våre og da gjelder:

 • Aktsomhetskravet  
 • Ingen bålpanner eller bål er tillatt
 • Ingen grilling nær vegetasjon
 • Slokkeutstyr/vann osv i rekkevidde for grillen
 • Underlaget må være trygt
 • Vær tilstede selv under hele grillingen

Totalforbudet gjelder fremdeles slik at vi bes om å påtale overfor folk som griller på fellesområdene osv, og det er ønskelig at skiltingen/plakatene med totalforbud blir stående.

Styret

Førstehjelpsdemonstrasjon med hjertestarter

Røde Kors vil ha førstehjelpsdemonstrasjon med hjertestarter.

Dato: 30. juni 2018
Klokke: 1400-1600
Sted: Festplassen

Med temaer:

 • Varsle 113
 • Undersøkelse av livløs person
 • Puster/puster ikke
 • Sideleie
 • Hjerte-lungeredning
 • Bruke hjertestarter

Instruktøren fra Røde Kors vil gjennomføre teoretisk undervisning om nevnte emner, deretter demonstrere førstehjelpshandlingen for øybeboerne

Viktig at øybeboerne for med seg temaene om førstehjelp.
Med dette kan man redde liv eller selv bli reddet.

Velkommen alle øybeboerne.

Skal du omadressere posten i sommerferien?

Vi har avtale med posten om levering til hyttene fra 25.juni til 17.august. Kristoffer Askholt og Amanda Myhre skal dele på denne jobben.

Riktig omadresseringsadresse er:

 • Navn
 • Hyttenr, Lindøya …
 • Rådhusbrygge 4, 0160 Oslo.

Hvis dere ikke tar med Rådhusbrygge osv (vi har “sommerkasse” der), kan det ta litt lengre tid. Oslofergene plukker opp post på Vippetangen og leverer for omdeling av postbudene (på Skytterbrygga).

Styret

Persisering om grillforbudet på øyene

Det ser ut til at det er nødvendig med en presisering:
Styret har fått mange spørsmål om dette og beskjed om at man har kontaktet brannvesenet og fått beskjed om at det er lov å grille i egen hagen – Gjør gjerne det men da må du dra hjem!

Her gjelder:
Det for øyeblikket totalforbud mot åpen ild i nærheten av skog og mark.
Kort og godt – all åpen ild er forbudt i skogen/marka og på øyene i Oslofjorden!

Dette gjelder også gass -og kullgrill i egen hagen.
Unntaket om grilling i egen hage, gjelder altså ikke på øyene!
-og: Forbudet er ikke styrets verk – det er Oslo kommune som har gitt dette forbudet!

Ledige sommerjobbber 2018

1) Postbud:
Starter 25/6, avslutter 17/8. Postombæring en gang om dagen, samt levering av rundskriv osv til hytteeierne fra velstyret til hytteeiere, 1-2 ganger i løpet av sommeren.

2) Assistent til vaktmester:
Være med på dotømmingen i skoleferien, starter 11/6, avslutter 24/8. Samt hjelpe til på Rusken og andre større oppdrag der det kan være aktuelt.

Disse to jobbene kan deles. Ta kontakt med sekretær Hanne Finstad: hanne.finstad@kmd.dep.no

3) Hjelp til bekjempelse av uønskede planter og raking av gress etc:
Arbeidet vil foregå fra St. Hans og utover etter behov og så lenge vi har penger på prosjektet. Søker må være minst 15 år og erfaring fra liknende arbeid er ønskelig. Søknad om jobb sendes på eget skjema som finnes her: link til skjema>>
Ferdig utfylt søknad og/eller spørsmål sendes: styret@lindoya.no. Søknadsfrist er 8. juni.

Vi har en vedtatt reguleringsplan!!

Fylkesmannen har trukket innsigelsen til reguleringsplanen for øyene etter meklingen 4/4, og vi har en vedtatt plan, helt i samsvar med det enstemmige vedtaket i Bystyret 25.oktober i fjor.
Fylkesmannen bemerker at de ønsker at kommunen er strenge mht. til at brygger og flytebrygger skal være åpne for allmenheten og at det må foreligge en helhetlig plan før evt. tiltak knyttet til vann og avløp kan aksepteres. (Vann og avløp er ikke med i planen).

Vi kan si HURRA! Etter snart 20 år.

Fellesstyret vil nå jobbe videre med møter med kommunen for å være med i det som skal skje videre. Mer info kommer!

Mvh Styret

Reguleringsplanen gikk gjennom i bystyret!

Fra fellesstyret for øyene:
Reguleringsplanen gikk i gjennom i Oslo Bystyre onsdag 25/10, slik som Byrådet foreslo i utgangspunktet! Hurra!. H, Frp og Krf hadde et forslag om ikke å flytte hytte 181 på Nakholmen, det fikk ikke flertall, bare deres egne stemmer.

A, Sv, MPG og V fikk gjennomslag for at det skal utarbeides en skjøtselsplan for hytteøyene, noen detaljer kommer i endelig referat fra Bystyrets møte.

Rødt hadde diverse endringsforslag til alternativ 2 og 3, det fikk bare deres egne stemmer.

Nå må vi bare vente på avgjørelsen i innsigelsene, som er reist overfor departementet.

Reguleringssaken kommer opp i bystyret onsdag 25.10

Om alt går som vi forventer vil dette gå gjennom og videre til Kommunal departementet som må behandle innsigelsen fra Fylkesmann.

Her er lenke til sakslisten:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/bystyret/bystyremoter/bystyremote-article52652.html

Det er 32 andre saker før vår … Møtet går i Rådhuset fra kl. 15:00 til 22:00, men det er mulig å følge saken på web tv:
https://oslo.kommunetv.no/

Styret sender oppdatering i etterkant av møtet.