Kategoriarkiv: Renovasjon

Til eiere av Cinderella toalett på Lindøya

Cinderalla trenger jevnlig service, få skiftet katalysator etc, for å fungere optimalt og ikke slippe ut sjenerende lukt.

Styret har registrert at det «syndes» en del på dette området (det lukter ikke bra flere steder på øya i perioder).  Vi minner om at det er den enkelte hytteeiers ansvar å få dette gjort.

Samtidig er vi klar over at det er tungvint å sende doen på service og har derfor vært i kontakt med Cinderellas servicesenter om en felles serviceordning på Lindøya.

Cinderella kan ha mulighet til å komme ut til Lindøya og gjøre service en gang per år, sen høst eller tidlig vår, mot en årlig avgift på rundt 2000 kr forutsatt at minst 20 hytter er med på ordningen. Eventuelle deler kommer i tillegg.

Vi vil i første omgang lodde interessen blant hytteeierne og inviterer til en uforpliktende påmelding til en slik ordning.

Når vi har oversikt over interessen kan vi kontakte Cinderella for et endelig tilbud. Etter dette kontakter vi interesserte for en evt. forpliktende avtale.

Interesse må meldes inn til styret på e-post (styret@lindoya.no) snarest og innen utgangen av august.

Mer søppelgriseri

Noen hensetter avfall ved containerne.

Soppel

Det er en hån at dere lar andre ta hånd om ditt avfall. Dette utviser total likegyldighet og mangel på og innordne seg selvfølgeligheter her på øya.
Ta med søpla di hjem, hvis det ikke er plass. Eller gå til neste container og sjekk.
Dette gjentar seg år etter år etter år.
Lærer man aldri her på øya !

 

Legg søppel i containerne

Søppel var spredd utover hele området på festplassen i dag. Dette skyldes at noen har lagt husholdnings avfall/poser med hundeavføring i søppelkassene og måker eller andre dyr har spredd dette utover. Vær så snill og bruk containerne til dette.

Og en påminnelse til hundeeiere: Det er båndtvang i Oslo – også på Lindøya. Vis hensyn til allergikere og folk som er redde for hunder, uansett hvor snill din hund er!

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/dyr-i-oslo/hundehold/

Søppelcontainerne er PRIVATE.

Etter flere runder med søknad og henvendelser til Bymiljøetaten i Oslo kommune og Statsbygg er det klart at det ikke blir gitt offentlig støtte til renovasjon for besøkende på øya vår. Antall besøkende har økt kraftig, og vi hytteeiere kan ikke lenger betale for søppeltømming for besøkende. Vi har tilbudt oss å sørge for det mot økonomisk vederlag, men det er ikke imøtekommet. Vi starter med disse plakatene på containerne så får vi se om vi må ty til andre løsninger feks å stenge containerne for andre enn de som får nøkkel.

Rusken-aksjon 2016 – lørdag 04. juni kl. 12 til 18

Lørdag 04. juni blir det igjen mulighet for å kvitte seg med avfall, containere blir som vanlig satt ut på Skytterbrygga, prisene vil være:
Kr. 150,- for vanlig lastet trillebor, kr. 250,- for “kreativt lastet” trillebår. Hvitevarer kr. 300,-.

Elektriske artikler: Gressklipper. Kr. 150,- Liten gressklipper kr. 100,-.
Lindøya Vel betale må betale ekstra for slike gjenstander.
Vi håper å få på plass bankterminal og Vipps og fortrekker dette som betalingsform.

BRANNSLUKNINGSAPPARATER

Etter at Oslo brann og redningsetat hadde gjort en befaring på Lindøya så var det mange brannslukningsapparater som måtte skiftes ut.

Det er oppdaget at flere har kastet sine gamle brannslukkingsapparater i søppel containerne eller satt utenfor. Det er den enkelte hytteeiers ansvar og sørge for å få gamle apparater deponert på en forskriftsmessig måte …. Brannslukningsapparater skal ikke under noen som helst omstendighet kastes i søppelcontainer.

Styret Lindøya vel

Uansvarlige øyboere

image

Nok en gang setter man søppel poser fra seg når container er borte.
Alle må vel vite nå at søppel container fjernes tirsdag og er tilbake onsdag.
SKJERP DERE !
De som har satt fra seg sitt søppel, gå og rydd opp. Dette er ikke vaktmesteren sin jobb ingen andres heller.

Styret i Lindøya vel

 

Rusken-aksjon 2015 – lørdag 06. juni kl. 12 til 18

Den 06. juni blir det igjen mulighet for å kvitte seg med avfall, containere blir som vanlig satt ut på Skytterbrygga, prisene vil være:

  • Kr. 150,- for vanlig lastet trillebor
  • Kr. 250,- for “kreativt lastet” trillebår.
  • Hvitevarer kr. 300,-.
  • Elektriske artikler:
    • Gressklipper. Kr. 150,-
    • Liten gressklipper kr. 100,-

Lindøya Vel må betale ekstra for slike gjenstander. Får den plass i en trillebår vurderes det prismessig om trillebåren er full eller ikke.

Betaling kontant ved levering.