Kategoriarkiv: Oslo fergene

Nye brygger for øybåter, Lindøya og Nakholmen – Nabovarsel planlagte tiltak

Det har kommet nabovarsel til Lindøya vel knyttet til at det må endres på bryggene når nye øybåter skal settes inn i trafikk.  

Fellesstyret har vært i informasjonsmøte med Ruter om dette, vedlagt også den presentasjonen vi fikk på det møtet.

Vedlagt også nabovarselet som vi skal svare på innen fristen 10.august. Tar gjerne imot innspill fra hytteeierne

Styret

Last ned dokumenter her>>

Frakt av gods med Oslo Fergene

Oslo fergene fikk en henvendelse fra en hyttebeboer på Lindøya, ang frakt av større ting på ferja.

På grunn av økning av passasjerer, ser Oslo Fergene dette også er vanskelig om vinteren . Kunden mente dette var endring av tjenestetilbudet og burde vært kommunisert ut til hytteeierne.

I utgangspunktet skal det ikke fraktes møbler, materialer og andres store ting på båtene. Se transportvedtekten til Ruter AS  punkt 12
https://ruter.no/om-ruter/vilkar/transportvedtekter/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=transportvedtekter&_t_tags=language:no,siteid:7218932c

Oslo fergene har prøvd å vise skjønn så langt det lar seg gjøre, da de er klar over at det er vanskelig å få fraktet større gjenstander ut på øyene, spesielt på vinteren.

Oslo fergene ser en stor økning av passasjerer nå også på vinteren, dette gjør ar de må opplyse om at større gjenstander ikke kan tas som en selvfølge å få med.

Endringer i vårruter

Ruter har imøtekommet øyboernes ønske om tidligere båter på morgenene, for dem som skal tidlig på jobb. Dette blir gjeldende fra 4. mai, når vårrute 2 på hverdagene trer i kraft.

Mandag – fredag i perioden 04.05.2015 – 25.09.2015:
Nakholmen 0546
Lindøya vest 0550
Rådhuset 0600

Rådhuset 0602
Lindøya øst 0613
Bleikøya 0618
Gressholmen 0622
Hovedøya 0632
Rådhuset 0641

Avgangen i linje B1 fra Lindøya øst kl. 0614 til Rådhuset kl. 0657 (04.05.2015 – 19.06.2015 og 24.08.2015 – 25.09.2015) innstilles.
Avgangen i linje B2/B3 fra Lindøya øst kl. 0601 til Rådhuset kl. 0641 (22.06.2015 – 21.08.2015) innstilles.

Mer info om flytting av båtene

I sommerferien kommer de to linjene 92 og 93 til å gå omtrent som før, med timesrute det meste av dagen. Resten av året blir de slått sammen til én ringlinje, 95. Den vil også gå timesrute fra mars til oktober, og med avgang på hel time fra Rådhuset.

De fleste øyboerne vil dermed få litt lengre reise med 95 enn de er vant til; på den annen side blir det altså flere avganger vår og høst enn det har vært.

Dette er altså med forbehold om at vi kan ta terminalen i bruk 21.3. som forutsatt.

(Kilde: Ole Mjelva, Ruter)