Bygningsmessige arbeider

Lindøya er regulert til friluftsområde. Alle bygningsmessige arbeider er søknadspliktige til Plan og Bygningsetaten i Oslo. Nybygg og ombygning krever dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. Kopi av godkjennelse fra Plan og Bygg sendes styret slik at arkivet for den enkelte hytte er oppdatert.

Vedlikehold
Hytteeier plikter å vedlikeholde sin hytte. Det er imidlertid strenge begrensninger i hva man har lov til å utføre av bygningsmessig vedlikehold. Styret oppfordrer derfor alle til å ta kontakt med styret før slike arbeider igangsettes.

Ombygging
Alle bygningmessige arbeider er søknadspliktige. Søknad skal sendes Plan- og Bygningsetaten i Oslo.

Byggeforbud i skoleferien
Fra St. Hans til skolestart (18. august) er det forbud mot byggearbeider, dette gjelder også støyende ”mindre” vedlikeholdsarbeider. I denne perioden er det kun anledning til å utføre helt nødvendige reparasjonsarbeider etter godkjennelse fra styret. Husk å varsle naboer og oppgi grunn.

Info til hytteeiere