Brygger og moring

Alle oppsatte brygger skal holdes i forsvarlig stand og sikres slik at ikke ulykker oppstår.

Ingen brygger skal hindre fri ferdsel.

Ved oppsett av nye brygger, skal dette, etter Plan- og Bygningsloven søkes om.

Solid moring
For at du skal sove trygt om natten er det viktig at du kan stole på at båten din er sikkert fortøyet. Dette oppnås med et solid og pålitelig moring-system som er tilpasset din båt samt bunnforholdene ved din båtplass.

De beste bunnforholdene er leire og gjørmebunn hvor moringen lett vil suge seg fast. Hvis det er fjellgrunn eller sand vil dette gi et dårlig feste og moringen vil kunne skli eller gi etter. Ved denne type bunnforhold anbefales det å legge 2 eller flere moringer som sjakles sammen. Det er også nødvendig å øke vekten på moringen. Pass også på følgende punkter ved utlegg av moring:

  • At moringen ikke blir liggende på en kant hvor den kan falle eller skli ut på dypt vann.
  • At moringen ikke blir liggende opp/ned, dette gjør at tauverk eller kjetting raskt slites i stykker og båten vil løsne.
  • At moringen ikke havner på rør eller ledninger i området.

Ved bruk av dykker vil du få en god evaluering av bunnforholdene slik at du kan tilpasse moringens vekt og plassering

Info til hytteeiere