Alle innlegg av Lindøya

Førstehjelpsdemonstrasjon med hjertestarter

Røde Kors vil ha førstehjelpsdemonstrasjon med hjertestarter.

Dato: 30. juni 2018
Klokke: 1400-1600
Sted: Festplassen

Med temaer:

  • Varsle 113
  • Undersøkelse av livløs person
  • Puster/puster ikke
  • Sideleie
  • Hjerte-lungeredning
  • Bruke hjertestarter

Instruktøren fra Røde Kors vil gjennomføre teoretisk undervisning om nevnte emner, deretter demonstrere førstehjelpshandlingen for øybeboerne

Viktig at øybeboerne for med seg temaene om førstehjelp.
Med dette kan man redde liv eller selv bli reddet.

Velkommen alle øybeboerne.

Skal du omadressere posten i sommerferien?

Vi har avtale med posten om levering til hyttene fra 25.juni til 17.august. Kristoffer Askholt og Amanda Myhre skal dele på denne jobben.

Riktig omadresseringsadresse er:

  • Navn
  • Hyttenr, Lindøya …
  • Rådhusbrygge 4, 0160 Oslo.

Hvis dere ikke tar med Rådhusbrygge osv (vi har “sommerkasse” der), kan det ta litt lengre tid. Oslofergene plukker opp post på Vippetangen og leverer for omdeling av postbudene (på Skytterbrygga).

Styret

Persisering om grillforbudet på øyene

Det ser ut til at det er nødvendig med en presisering:
Styret har fått mange spørsmål om dette og beskjed om at man har kontaktet brannvesenet og fått beskjed om at det er lov å grille i egen hagen – Gjør gjerne det men da må du dra hjem!

Her gjelder:
Det for øyeblikket totalforbud mot åpen ild i nærheten av skog og mark.
Kort og godt – all åpen ild er forbudt i skogen/marka og på øyene i Oslofjorden!

Dette gjelder også gass -og kullgrill i egen hagen.
Unntaket om grilling i egen hage, gjelder altså ikke på øyene!
-og: Forbudet er ikke styrets verk – det er Oslo kommune som har gitt dette forbudet!

Ledige sommerjobbber 2018

1) Postbud:
Starter 25/6, avslutter 17/8. Postombæring en gang om dagen, samt levering av rundskriv osv til hytteeierne fra velstyret til hytteeiere, 1-2 ganger i løpet av sommeren.

2) Assistent til vaktmester:
Være med på dotømmingen i skoleferien, starter 11/6, avslutter 24/8. Samt hjelpe til på Rusken og andre større oppdrag der det kan være aktuelt.

Disse to jobbene kan deles. Ta kontakt med sekretær Hanne Finstad: hanne.finstad@kmd.dep.no

3) Hjelp til bekjempelse av uønskede planter og raking av gress etc:
Arbeidet vil foregå fra St. Hans og utover etter behov og så lenge vi har penger på prosjektet. Søker må være minst 15 år og erfaring fra liknende arbeid er ønskelig. Søknad om jobb sendes på eget skjema som finnes her: link til skjema>>
Ferdig utfylt søknad og/eller spørsmål sendes: styret@lindoya.no. Søknadsfrist er 8. juni.

Vi har en vedtatt reguleringsplan!!

Fylkesmannen har trukket innsigelsen til reguleringsplanen for øyene etter meklingen 4/4, og vi har en vedtatt plan, helt i samsvar med det enstemmige vedtaket i Bystyret 25.oktober i fjor.
Fylkesmannen bemerker at de ønsker at kommunen er strenge mht. til at brygger og flytebrygger skal være åpne for allmenheten og at det må foreligge en helhetlig plan før evt. tiltak knyttet til vann og avløp kan aksepteres. (Vann og avløp er ikke med i planen).

Vi kan si HURRA! Etter snart 20 år.

Fellesstyret vil nå jobbe videre med møter med kommunen for å være med i det som skal skje videre. Mer info kommer!

Mvh Styret

Lekkasje i hytte 270

PGA vannlekkasje i rode 14, så her halve roden nå uten vann (Avstengt)

Dette gjelder alle som får vannet sitt i fra underfordelingskum i som ligger i veien utenfor hekken til Birger Bjørnsen.

Vannet kommer senest på igjen lørdag 28. april

17 mai arrangement på Lindøya

Vi trenger ivrige hjelpere til vår 17 mai feiring, slik at vi kan forsette våre stolte lange tradisjoner på øya vår. Vi trenger fanebærer, flaggbærere, kaffekokere, ordne med pynting, barneleker og rydding. Meld deg snart slik at vi for til en hyggelig 17 mai feiring.

Meld deg til:
Kari-Anne Helmo på mobil : 92250256 eller på mail  helmo453@gmail.com