Alle innlegg av Lindøya

Ledige verv i Lindøya vel

Valgkomiteen mangler kasserer, et styremedlem og 2 til festkomitee.
Valgkomiteen har tatt kontakt med mange øyboere for og fylle plassene i de ledige vervene. Men ingen positiv respons. Vi ber om at positive engasjerte øy beboere melder seg. Hvis ikke kasserer jobben blir besatt må generalforsamlingen ta stilling til at Lindøya Vel kjøper denne tjenesten.

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen
Christian Myhre, Jørgen Hansen og Kari-Anne Erichsen Helmo

Strømutkobling

På grunn ettersyn og vedlikehold i strømnettet må Hafslund koble ut strømmen på  Lindøya fra mandag 10. februar kl 1600 til 2200.

Skulle arbeidet ta kortere tid enn antatt, vil strømmen bli satt på tidligere enn angitt. For din egen sikkerhet ber vi deg derfor å anse strømnettet som spenningsførende i hele vedlikeholdsperioden.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at det kan forekomme endringer som medfører at den planlagte utkoblingen ikke vil bligjennomført i det varslede tidsrom.