Alle innlegg av Lindøya

Nye brygger for øybåter, Lindøya og Nakholmen – Nabovarsel planlagte tiltak

Det har kommet nabovarsel til Lindøya vel knyttet til at det må endres på bryggene når nye øybåter skal settes inn i trafikk.  

Fellesstyret har vært i informasjonsmøte med Ruter om dette, vedlagt også den presentasjonen vi fikk på det møtet.

Vedlagt også nabovarselet som vi skal svare på innen fristen 10.august. Tar gjerne imot innspill fra hytteeierne

Styret

Last ned dokumenter her>>

Strømbrudd og vannutkobling mandag 13.05

I forbindelse med arbeidene på Hovedøya har de kappet over en strømledning.

Elektrikerkomiteen er i kontakt med dem og vil sette opp et nødaggregat for butikken – vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, men i og med at de kjører ut aggregat regner de nok med at det tar litt tid.

Rett før vi mottok denne beskjeden fikk vi beskjed om at de også vil stoppe vannet mellom 08:30 til 13 kommende mandag,13.05

VANNET STENGES ETTER HØSTFERIEN!!

Vannet står på minimum til ettermiddagen (KL. 19.00) søndag 07.10.18 uke 40 – Altså etter høstferien.

Mer konkret dato og klokkeslett kommer vannkomiteen tilbake til.

Husk at alle “private“ anlegg må være stengt ut og tappet ned før vannet stenges.

Informasjonsfilm fra Lindøya

Juni 2018 var det filmopptak på Lindøya for å lag en film i forbindelse med en konferanse i Roma. Filmen ble laget av Nærings- og fiskeridepartementet. Opptakene ble gjort på Kjøkkenodden, toalettene ved rode 5 og i hytte 80 (rode 5). Mer info om hva filmen ble brukt til finner du her: https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/

Grilling i hagene på øya i kontrollerte former er nå tillatt

Velstyret har vært i kontakt med vakthavende brannsjef ved Oslo brann- og redningsetat som sier at det siste regnet egentlig ikke har endret så mye på brannfaren. Det er fremdeles hardt og tørt i bakken og det siste regnet kom ikke langt ned i bakken og tørker snart opp, mye død, tørr vegetasjon rundt omkring.

Men vi kan grille i hagene våre og da gjelder:

 • Aktsomhetskravet  
 • Ingen bålpanner eller bål er tillatt
 • Ingen grilling nær vegetasjon
 • Slokkeutstyr/vann osv i rekkevidde for grillen
 • Underlaget må være trygt
 • Vær tilstede selv under hele grillingen

Totalforbudet gjelder fremdeles slik at vi bes om å påtale overfor folk som griller på fellesområdene osv, og det er ønskelig at skiltingen/plakatene med totalforbud blir stående.

Styret

Tusen takk

Vi vil på denne måten takke øya-venner for deltagelsen ved Anita Haglund sin bisettelse. Et fullt kapell var pyntet med kranser og buketter med hilsninger fra naboer og venner, mens øyas egen flaggstang var pyntet til sorg.

Tusen takk, hilsen
Bjørg og Roar
Jarle, Erik og Nora Matilde

Arbeid i naturreservatet, info fra Fylkesmannen

Fylkesmannen ønsker å fjerne, eller ringbarke,  5-10 store platanlønn  i Lindøya naturreservat. Platanlønn er en fremmed og uønsket art i norsk natur, som sprer seg raskt i skogsområder. Vi tenker å starte arbeidet på tirsdag 10. juli, og det vil sannsynligvis ta to eller tre dager. Det må regnes med noe støy, og akkurat når trefellingen pågår vil stien bli sperret av sikkerhetshensyn. Det er mye god ved i disse trærne, så om noen på øya trenger ved til vinteren er dette en vinn-vinn situasjon. Vaktmesteren på øya mente vi kunne kappe stokkene opp i passelige størrelser og legge i hauger utenfor reservatet til avhenting. Hvor mye som eventuelt blir kappet opp avhenger av hvor mye tid vi får.”

Førstehjelpsdemonstrasjon med hjertestarter

Røde Kors vil ha førstehjelpsdemonstrasjon med hjertestarter.

Dato: 30. juni 2018
Klokke: 1400-1600
Sted: Festplassen

Med temaer:

 • Varsle 113
 • Undersøkelse av livløs person
 • Puster/puster ikke
 • Sideleie
 • Hjerte-lungeredning
 • Bruke hjertestarter

Instruktøren fra Røde Kors vil gjennomføre teoretisk undervisning om nevnte emner, deretter demonstrere førstehjelpshandlingen for øybeboerne

Viktig at øybeboerne for med seg temaene om førstehjelp.
Med dette kan man redde liv eller selv bli reddet.

Velkommen alle øybeboerne.

Skal du omadressere posten i sommerferien?

Vi har avtale med posten om levering til hyttene fra 25.juni til 17.august. Kristoffer Askholt og Amanda Myhre skal dele på denne jobben.

Riktig omadresseringsadresse er:

 • Navn
 • Hyttenr, Lindøya …
 • Rådhusbrygge 4, 0160 Oslo.

Hvis dere ikke tar med Rådhusbrygge osv (vi har “sommerkasse” der), kan det ta litt lengre tid. Oslofergene plukker opp post på Vippetangen og leverer for omdeling av postbudene (på Skytterbrygga).

Styret