Grilling i hagene på øya i kontrollerte former er nå tillatt

Velstyret har vært i kontakt med vakthavende brannsjef ved Oslo brann- og redningsetat som sier at det siste regnet egentlig ikke har endret så mye på brannfaren. Det er fremdeles hardt og tørt i bakken og det siste regnet kom ikke langt ned i bakken og tørker snart opp, mye død, tørr vegetasjon rundt omkring.

Men vi kan grille i hagene våre og da gjelder:

  • Aktsomhetskravet  
  • Ingen bålpanner eller bål er tillatt
  • Ingen grilling nær vegetasjon
  • Slokkeutstyr/vann osv i rekkevidde for grillen
  • Underlaget må være trygt
  • Vær tilstede selv under hele grillingen

Totalforbudet gjelder fremdeles slik at vi bes om å påtale overfor folk som griller på fellesområdene osv, og det er ønskelig at skiltingen/plakatene med totalforbud blir stående.

Styret