Førstehjelpsdemonstrasjon med hjertestarter

Røde Kors vil ha førstehjelpsdemonstrasjon med hjertestarter.

Dato: 30. juni 2018
Klokke: 1400-1600
Sted: Festplassen

Med temaer:

  • Varsle 113
  • Undersøkelse av livløs person
  • Puster/puster ikke
  • Sideleie
  • Hjerte-lungeredning
  • Bruke hjertestarter

Instruktøren fra Røde Kors vil gjennomføre teoretisk undervisning om nevnte emner, deretter demonstrere førstehjelpshandlingen for øybeboerne

Viktig at øybeboerne for med seg temaene om førstehjelp.
Med dette kan man redde liv eller selv bli reddet.

Velkommen alle øybeboerne.