Totalforbud mot åpen ild på øyene.

Det er for øyeblikket totalforbud mot bruk av åpen ild på øyene. Dette gjelder også grilling i egen hage.