Ledige sommerjobbber 2018

1) Postbud:
Starter 25/6, avslutter 17/8. Postombæring en gang om dagen, samt levering av rundskriv osv til hytteeierne fra velstyret til hytteeiere, 1-2 ganger i løpet av sommeren.

2) Assistent til vaktmester:
Være med på dotømmingen i skoleferien, starter 11/6, avslutter 24/8. Samt hjelpe til på Rusken og andre større oppdrag der det kan være aktuelt.

Disse to jobbene kan deles. Ta kontakt med sekretær Hanne Finstad: hanne.finstad@kmd.dep.no

3) Hjelp til bekjempelse av uønskede planter og raking av gress etc:
Arbeidet vil foregå fra St. Hans og utover etter behov og så lenge vi har penger på prosjektet. Søker må være minst 15 år og erfaring fra liknende arbeid er ønskelig. Søknad om jobb sendes på eget skjema som finnes her: link til skjema>>
Ferdig utfylt søknad og/eller spørsmål sendes: styret@lindoya.no. Søknadsfrist er 8. juni.