17 MAI PÅ LINDØYA

Lindøya Vel etterlyste hjelpere til 17 mai feiringen , ikke mange som har meldt seg.

Skal vi få til denne tradisjonen på øya vår som vi alle ønsker så må flere melde seg.

Vi trenger 1 fanebærer , flaggbærere , hjelp til barneleker og noen som kan være med og rydde etterpå. MELD DEG NÅ , ellers så for vi ikke til noe 17 mai feiring på øya og det vil være veldig trist.

Kontakt meg Kari-Anne Helmo på mobil :92250256 mail : helmo453@gmail.com