Lekkasje i hytte 270

PGA vannlekkasje i rode 14, så her halve roden nå uten vann (Avstengt)

Dette gjelder alle som får vannet sitt i fra underfordelingskum i som ligger i veien utenfor hekken til Birger Bjørnsen.

Vannet kommer senest på igjen lørdag 28. april