Vannet settes på lørdag 21. april!!

Arbeidene begynner ca kl 1130, og vannet blir påsatt i denne rekkefølgen:

1. Lindøya Vest
2. Rode 1
3. Butikken og Vaktmesterhytta…
4. Rode 9
5. Lindøya Øst.

-så alle vil IKKE få vann med en gang, men det kommer etterhvert den dagen