Nye brygger for øybåter, Lindøya og Nakholmen – Nabovarsel planlagte tiltak

Det har kommet nabovarsel til Lindøya vel knyttet til at det må endres på bryggene når nye øybåter skal settes inn i trafikk.  

Fellesstyret har vært i informasjonsmøte med Ruter om dette, vedlagt også den presentasjonen vi fikk på det møtet.

Vedlagt også nabovarselet som vi skal svare på innen fristen 10.august. Tar gjerne imot innspill fra hytteeierne

Styret

Last ned dokumenter her>>

Strømbrudd og vannutkobling mandag 13.05

I forbindelse med arbeidene på Hovedøya har de kappet over en strømledning.

Elektrikerkomiteen er i kontakt med dem og vil sette opp et nødaggregat for butikken – vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, men i og med at de kjører ut aggregat regner de nok med at det tar litt tid.

Rett før vi mottok denne beskjeden fikk vi beskjed om at de også vil stoppe vannet mellom 08:30 til 13 kommende mandag,13.05

VANNET STENGES ETTER HØSTFERIEN!!

Vannet står på minimum til ettermiddagen (KL. 19.00) søndag 07.10.18 uke 40 – Altså etter høstferien.

Mer konkret dato og klokkeslett kommer vannkomiteen tilbake til.

Husk at alle “private“ anlegg må være stengt ut og tappet ned før vannet stenges.

Informasjonsfilm fra Lindøya

Juni 2018 var det filmopptak på Lindøya for å lag en film i forbindelse med en konferanse i Roma. Filmen ble laget av Nærings- og fiskeridepartementet. Opptakene ble gjort på Kjøkkenodden, toalettene ved rode 5 og i hytte 80 (rode 5). Mer info om hva filmen ble brukt til finner du her: https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/

Grilling i hagene på øya i kontrollerte former er nå tillatt

Velstyret har vært i kontakt med vakthavende brannsjef ved Oslo brann- og redningsetat som sier at det siste regnet egentlig ikke har endret så mye på brannfaren. Det er fremdeles hardt og tørt i bakken og det siste regnet kom ikke langt ned i bakken og tørker snart opp, mye død, tørr vegetasjon rundt omkring.

Men vi kan grille i hagene våre og da gjelder:

  • Aktsomhetskravet  
  • Ingen bålpanner eller bål er tillatt
  • Ingen grilling nær vegetasjon
  • Slokkeutstyr/vann osv i rekkevidde for grillen
  • Underlaget må være trygt
  • Vær tilstede selv under hele grillingen

Totalforbudet gjelder fremdeles slik at vi bes om å påtale overfor folk som griller på fellesområdene osv, og det er ønskelig at skiltingen/plakatene med totalforbud blir stående.

Styret

Info til hytteeiere