Rusken 2021

En vellykket Rusken aksjon er over. Containerne er fylt til randen.
Takk til flinke gutter for uvurderlig hjelp!
Foto: Hanne Ramstad Jensen

Nye brygger for øybåter, Lindøya og Nakholmen – Nabovarsel planlagte tiltak

Det har kommet nabovarsel til Lindøya vel knyttet til at det må endres på bryggene når nye øybåter skal settes inn i trafikk.  

Fellesstyret har vært i informasjonsmøte med Ruter om dette, vedlagt også den presentasjonen vi fikk på det møtet.

Vedlagt også nabovarselet som vi skal svare på innen fristen 10.august. Tar gjerne imot innspill fra hytteeierne

Styret

Last ned dokumenter her>>

Informasjonsfilm fra Lindøya

Juni 2018 var det filmopptak på Lindøya for å lag en film i forbindelse med en konferanse i Roma. Filmen ble laget av Nærings- og fiskeridepartementet. Opptakene ble gjort på Kjøkkenodden, toalettene ved rode 5 og i hytte 80 (rode 5). Mer info om hva filmen ble brukt til finner du her: https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/

Arbeid i naturreservatet, info fra Fylkesmannen

Fylkesmannen ønsker å fjerne, eller ringbarke,  5-10 store platanlønn  i Lindøya naturreservat. Platanlønn er en fremmed og uønsket art i norsk natur, som sprer seg raskt i skogsområder. Vi tenker å starte arbeidet på tirsdag 10. juli, og det vil sannsynligvis ta to eller tre dager. Det må regnes med noe støy, og akkurat når trefellingen pågår vil stien bli sperret av sikkerhetshensyn. Det er mye god ved i disse trærne, så om noen på øya trenger ved til vinteren er dette en vinn-vinn situasjon. Vaktmesteren på øya mente vi kunne kappe stokkene opp i passelige størrelser og legge i hauger utenfor reservatet til avhenting. Hvor mye som eventuelt blir kappet opp avhenger av hvor mye tid vi får.”

Skal du omadressere posten i sommerferien?

Vi har avtale med posten om levering til hyttene fra 25.juni til 17.august. Kristoffer Askholt og Amanda Myhre skal dele på denne jobben.

Riktig omadresseringsadresse er:

  • Navn
  • Hyttenr, Lindøya …
  • Rådhusbrygge 4, 0160 Oslo.

Hvis dere ikke tar med Rådhusbrygge osv (vi har “sommerkasse” der), kan det ta litt lengre tid. Oslofergene plukker opp post på Vippetangen og leverer for omdeling av postbudene (på Skytterbrygga).

Styret

Persisering om grillforbudet på øyene

Det ser ut til at det er nødvendig med en presisering:
Styret har fått mange spørsmål om dette og beskjed om at man har kontaktet brannvesenet og fått beskjed om at det er lov å grille i egen hagen – Gjør gjerne det men da må du dra hjem!

Her gjelder:
Det for øyeblikket totalforbud mot åpen ild i nærheten av skog og mark.
Kort og godt – all åpen ild er forbudt i skogen/marka og på øyene i Oslofjorden!

Dette gjelder også gass -og kullgrill i egen hagen.
Unntaket om grilling i egen hage, gjelder altså ikke på øyene!
-og: Forbudet er ikke styrets verk – det er Oslo kommune som har gitt dette forbudet!

Vi har en vedtatt reguleringsplan!!

Fylkesmannen har trukket innsigelsen til reguleringsplanen for øyene etter meklingen 4/4, og vi har en vedtatt plan, helt i samsvar med det enstemmige vedtaket i Bystyret 25.oktober i fjor.
Fylkesmannen bemerker at de ønsker at kommunen er strenge mht. til at brygger og flytebrygger skal være åpne for allmenheten og at det må foreligge en helhetlig plan før evt. tiltak knyttet til vann og avløp kan aksepteres. (Vann og avløp er ikke med i planen).

Vi kan si HURRA! Etter snart 20 år.

Fellesstyret vil nå jobbe videre med møter med kommunen for å være med i det som skal skje videre. Mer info kommer!

Mvh Styret

Info til hytteeiere