Fergetrafikken

Axel Holm og Josef Bøe startet båtselskapet i 1917. Øybesøkende som ikke hadde egne båter, kunne benytte en av de tre småbåtene, «Lille-Oslo», «Oslo I» eller «Oslo II», noe senere kom «Roald» («Oslo III») og «Vaskebalja». Ferjene startet fra piren rett utenfor fiskehallen og endte ved «Gamlebrygga» inne i pollen ved Holms båtslipp. For å komme tørrskodd i land, var det bygget en 100 m lang landgang inn mot Skytterhuset. Ettersom årene har gått og prisene har steget på alt, er det jo rimelig at også fergeprisene har gått opp. Det har ikke vært til å unngå at der mellom fergeselskapet og fellesstyret hvert år har oppstått sterk meningsforskjell m.h.t. billettprisene.

Pris utvikkling:

År Klippekort – voksne Pris
1947 12 klipp 3.25
1952 12 klipp 5,-
1965 10 klipp 10,-
1972 10 klipp 22,-
2006 8 klipp 160,-
2009 8 klipp 180,-

Barn halv pris i alle år.

Gammelgerge

GAMLEFERGA: De gamle fergene benyttes under øyas dag som avholdes hvert år. De nye fergene er vel og bra, men de gamle er nå koselige da.