Informasjonsfilm fra Lindøya

Juni 2018 var det filmopptak på Lindøya for å lag en film i forbindelse med en konferanse i Roma. Filmen ble laget av Nærings- og fiskeridepartementet. Opptakene ble gjort på Kjøkkenodden, toalettene ved rode 5 og i hytte 80 (rode 5). Mer info om…

Les mer →

Nye landingsplasser for luftambulanse

Etter råd fra Luftambulansen/AMK-sentralen har vi reduset antallet landingsplasser på Lindøya til følgende to: 1) «Sommerfuglenga» (nordøst for Teltodden) 59.887677 Nord 10.705715 Øst 2) Fotballbanen 59.89004 Nord 10.71461 Øst Se også kart under. Ved særlig kritiske situasjoner kan ambulansene også improvisere alternative landingsplasser. Last…

Les mer →

Historielaget på nett

Våren 2013 ble Lindøya historielag reinstituert av en gruppe hyttebeboere som følte behov for et nytt historielag som kunne fange opp små og store begivenheter på øya og omegn av historisk art. Historielaget vil gjerne at hytteeiere/øyboere bidrar med historier og bilder som vi…

Les mer →

Forsøk på hærverk

Etter helgen ble det oppdaget at det i flere dobøtter i toalettanlegget ved rode 1/2 har noen lagt store steiner i bøttene. Vi ber Lindøya beboere om å holde oppsyn om noen går inn i våre toaletter. Og melde styret. Vår vaktmester fikk dessverre idag…

Les mer →