Skal du omadressere posten i sommerferien?

Vi har avtale med posten om levering til hyttene fra 25.juni til 17.august. Kristoffer Askholt og Amanda Myhre skal dele på denne jobben. Riktig omadresseringsadresse er: Navn Hyttenr, Lindøya … Rådhusbrygge 4, 0160 Oslo. Hvis dere ikke tar med Rådhusbrygge osv (vi har «sommerkasse»…

Les mer →

Vi har en vedtatt reguleringsplan!!

Fylkesmannen har trukket innsigelsen til reguleringsplanen for øyene etter meklingen 4/4, og vi har en vedtatt plan, helt i samsvar med det enstemmige vedtaket i Bystyret 25.oktober i fjor. Fylkesmannen bemerker at de ønsker at kommunen er strenge mht. til at brygger og flytebrygger…

Les mer →

BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON

Brann og redningsetaten kommer til Lindøya 25 juni. De vil gi oss på øya brannforebyggende informasjon. De vil vise oss hvordan brann oppstår og sprer seg, røykvarsler, slokkeutstyr, kommunikasjon, gass, bål og grilling. Viktig for Lindøya beboere og få med seg dette møtet. VELKOMMEN TIL…

Les mer →