Rusken 2024

Lørdag 1.juni kl 12-18 Priser 2024: Lindøya Vel må betale ekstra for motorklippere osv. Må være tømt for drivstoff og evt batteri tatt ut. Malingsspann og annet giftig/miljøfarlig avfall må leveres på miljøstasjonen på Slippen. Alle kan ikke levere der på samme tidspunkt. Vi ønsker ikke kontanter-…

Les mer →

Mer søppelgriseri

Noen hensetter avfall ved containerne. Det er en hån at dere lar andre ta hånd om ditt avfall. Dette utviser total likegyldighet og mangel på og innordne seg selvfølgeligheter her på øya. Ta med søpla di hjem, hvis det ikke er plass….

Les mer →

Legg søppel i containerne

Søppel var spredd utover hele området på festplassen i dag. Dette skyldes at noen har lagt husholdnings avfall/poser med hundeavføring i søppelkassene og måker eller andre dyr har spredd dette utover. Vær så snill og bruk containerne til dette. Og en påminnelse til hundeeiere:…

Les mer →

Søppelcontainerne er PRIVATE.

Etter flere runder med søknad og henvendelser til Bymiljøetaten i Oslo kommune og Statsbygg er det klart at det ikke blir gitt offentlig støtte til renovasjon for besøkende på øya vår. Antall besøkende har økt kraftig, og vi hytteeiere kan ikke lenger betale for…

Les mer →

BRANNSLUKNINGSAPPARATER

Etter at Oslo brann og redningsetat hadde gjort en befaring på Lindøya så var det mange brannslukningsapparater som måtte skiftes ut. Det er oppdaget at flere har kastet sine gamle brannslukkingsapparater i søppel containerne eller satt utenfor. Det er den enkelte hytteeiers ansvar og…

Les mer →

Uansvarlige øyboere

Nok en gang setter man søppel poser fra seg når container er borte. Alle må vel vite nå at søppel container fjernes tirsdag og er tilbake onsdag. SKJERP DERE ! De som har satt fra seg sitt søppel, gå og rydd opp. Dette er…

Les mer →