Ang Trimming på øya

Det vises til informasjonen fra styret i går om trimmingen på øya, og i den forbindelse til datoen for publiseringen!