Trimmingen sliter på våre veier og stier – vi innfører trimknappen!

De siste årene har velstyret registrert en markant økning på antall trimmere.

Veldig positivt for den enkeltes kropp og sjel og en økning av øyas mange gode bruksområder.

Det negative, er at all denne trimmingen sliter på våre veier og stier. Som det fremgår i fjorårets regnskap, har vi veldig store kostnader på vedlikeholdet av veiene.

Saken som beklageligvis ble uteglemt på årets Generalforsamling, er at vi av budsjetthensyn fra kommende sesong må ilegge et lite «gebyr» for trimmere på øya.

For å gjøre det enkelt definerer vi alle som går på turer, alle som jogger og alle de som løper rundt på øya, som trimmere. Disse vil bli ilagt «gebyret» ved å kjøpetrimknappen. De som begrenser sine lufteturer med eller uten hund til sin egen rode, er unntatt dette gebyret. 

Det vil bli solgt «buttons» eller knapper med påskriften «JEG BETALER for 2019». 

Familieknappene er flerfarget og litt større og har påskriften «VI BETALER for 2019».

Knappen skal festes godt synlig på tøyet under trimmingen. 

Prisen for 2019 – sesongen er kr 100,00 for person-knappen og kr 250,00 for familie -knapper for inntil 5 trimmere fra samme hytte.

Knappen kan bestilles på nett eller kjøpes på kontoret i kontortiden