Vi har en vedtatt reguleringsplan!!

Fylkesmannen har trukket innsigelsen til reguleringsplanen for øyene etter meklingen 4/4, og vi har en vedtatt plan, helt i samsvar med det enstemmige vedtaket i Bystyret 25.oktober i fjor. Fylkesmannen bemerker at de ønsker at kommunen er strenge mht. til at brygger og flytebrygger…

Les mer →