INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I LINDØYA VEL

12. mars 2018, klokka 19.00 i Oslo Kongressenter (Folkets Hus), Youngsgt. 11.
Papirene er nå sendt ut og du ønskes velkommen til årets generalforsamling.
Har du ikke mottatt papirene kan du ta kontakt med styret på styret@lindoya.no

Husk å sende oppdateringer på adresser, både fast og elektronisk til samme adresse.

På vegne av styret i Lindøya vel
Lars Askholt
Leder