Reguleringsplanen gikk gjennom i bystyret!

Fra fellesstyret for øyene:
Reguleringsplanen gikk i gjennom i Oslo Bystyre onsdag 25/10, slik som Byrådet foreslo i utgangspunktet! Hurra!. H, Frp og Krf hadde et forslag om ikke å flytte hytte 181 på Nakholmen, det fikk ikke flertall, bare deres egne stemmer.

A, Sv, MPG og V fikk gjennomslag for at det skal utarbeides en skjøtselsplan for hytteøyene, noen detaljer kommer i endelig referat fra Bystyrets møte.

Rødt hadde diverse endringsforslag til alternativ 2 og 3, det fikk bare deres egne stemmer.

Nå må vi bare vente på avgjørelsen i innsigelsene, som er reist overfor departementet.