Reguleringssaken kommer opp i bystyret onsdag 25.10

Om alt går som vi forventer vil dette gå gjennom og videre til Kommunal departementet som må behandle innsigelsen fra Fylkesmann.

Her er lenke til sakslisten:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/bystyret/bystyremoter/bystyremote-article52652.html

Det er 32 andre saker før vår … Møtet går i Rådhuset fra kl. 15:00 til 22:00, men det er mulig å følge saken på web tv:
https://oslo.kommunetv.no/

Styret sender oppdatering i etterkant av møtet.