Reguleringssaken har gått gjennom Byutviklingskomiteen!

Da er vi et stort steg videre en reguleringsplan, ikke helt i mål enda, men saken går til bystyret for behandling om 14 dager. Saken går videre med merknader, fra Høyre og FRP, om at den siste hytta på Nakholmen ikke flyttes og at man i tillegg ser på sanitærforholdene!