Styret har sendt kondolanse til Nakholmen fra Lindøya

På vegne av styret vil jeg overbringe vår dypeste kondolanse etter hendelsene vi har lest og hørt om.
Vi forstår at dette virker dypt inn på dere alle – og det gjør det fra oss på naboøya også!
Vi ønsker å overbringe våre varmeste hilsener til de pårørende og dere alle i den tunge tiden.

Styret sender også blomster til en minnestund som blir avholdt på Nakholmen lørdag.

Kondolansen er mottatt med takk fra Nakholmen som støtte i denne tiden preget av sorg.

På vegne av styret
Lars Askholt