Reguleringssaken: Informasjon om befaring og deputasjon 10 og 14.08

Bystyrets byutviklingskomité skal behandle reguleringssaken «vår» i sitt septembermøte, og foretok i den anledning en befaring på øyene onsdag 9.august. Tilstede foruten komiteen, Byråden for byutvikling og hennes avdeling var Plan- og bygningsetaten(PBE), byantikvaren. Fellesstyret fikk også delta på befaringen, som ble litt amputert pga. svært dårlig vær.

Les oppsummering her>>