Byutviklingskomiteen i bystyret kommer på befaring onsdag 9. august

Byutviklingskomiteen i bystyret kommer på befaring på Bleikøya, Lindøya og Nakholmen!
I forbindelse med komitebehandlingen av reguleringsplanen for Bleikøya, Lindøya og Nakholmen skal komiteen ha befaring på øyene
ONSDAG 9. AUGUST kl 13-16.

Programmet legges ut etterhvert, se vedlagt brev.
Velstyrene på øyene skal delta på befaringen, det er fullt mulig for de som ønsker det av hytteeiere eller andre berørte å møte opp/delta.

Se forøvrig brevet fra kommunen>>