Sommerjobber på Lindøya 2017

For sommeren 2017 søker styret ungdom (og andre arbeidsvillige) til betalt arbeid av forskjellig slag.

Vi trenger:

  • Postbud (for hele skoleferien)…
  • Hjelpemann for vaktmesteren (dotømming og annet,- start ønskelig fra ansettelse)
  • Diverse arbeid med «grønt» (luking, raking, rydding av buskas)
  • Annet forefallende arbeid

Det er en fordel, men ikke nødvendig, med erfaring fra tilsvarende arbeid. Melding om inntekter sendes skattemyndighetene og vanlige regler for skattetrekk gjelder. Skattefritt beløp er nå opp til 10 000 kr, timelønnen er 150 kr uten skattetrekk, 225 kr hvis skatt.
Postbud og hjelper til vaktmester har egen avlønning/fast beløp.

Søknad sendes på mail til (sekr i velstyret) hanne.finstad@kmd.dep.no.
Frist 1.juni 2017