Reguleringssaken er sendt til politisk behandling

Reguleringssaken er sendt til politisk behandling fra plan og bygg.

Styret vil jobbe for å fremme alternativ 2 på best mulig måte. Har du gode råd eller andre måter du kan hjelpe til med er det flott om du sender dette på e-post: styret@lindoya.no

Vi vil ta med oss alle innspill til fellesstyret og jobbe for å fremme politisk forståelse at det ikke foreligger noen konflikt mellom hytteeiere og «allmenheten», at øyene er sted man kan besøke og nyte på grunn av hytteeieres jobb med tilrettelegging og de foreslåtte områdene som skal «ryddes for hytter» ikke er egnet for formålet «park» – hadde de vært det, ville de allerede vært benyttet …

Du kan lese saksfremstillingen her:
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=200711147

Mvh Styret