Service på Cinderella toaletter

Cinderella gjennomfører i år et pilotprosjekt med service av sine toaletter ute på øya til kr. 1750,- pr toalett. Interesserte må undertegne og sende inn kontrakt innen 30. mars. Mer utfyllende info og kontrakt ligger ved som to filer