Forlenget bygg og deleforbudet på øyene

Styret har mottatt varsel om forlengelse av bygg og deleforbudet på øyene, fra plan og bygningsetaten.

I første omgang vil vi be om en forlenget frist for klage så vi har tid til å ta dette opp i Fellesstyret for øyene og sjekke om det er hensiktsmessig å søke juridisk bistand til klagen/saksgangen.

Fra styret holds reagerer vi kraftig på at denne saken nok en gang skal forlenges, både på grunnene, som skal være av særskilt art, og at det fortsatt gjenstår et halvt år til fristen går ut – vi mener at det bør være tilstrekkelig av tid til å få løst denne saken som har pågått i så lang tid.

Styret vil holde hytteeiere oppdatert på saksgangen.

Mvh Styret Lindøya vel

Last ned varsel styret har mottatt her (PDF)>>