INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I LINDØYA VEL

Mandag 13. mars 2017, klokka 19.00 i Oslo Kongressenter (Folkets Hus), Youngsgt. 11.

Dagsorden:
1. Åpning, godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen.
2. Tillitsvalgte i 2016.
3. Årsberetning fra styret og komiteene.
4. Regnskap for 2016.
5. Budsjett for 2017.
6. Forslag fra styret.
7. Forslag fra hytteeiere.
8. Valg.
9. Styrets orientering.

Forslagsfrist er 13. februar 2017
Forslag kan sendes pr. e-post til styret@lindoya.no

VELKOMMEN!