Til eiere av Cinderella toalett på Lindøya

Cinderalla trenger jevnlig service, få skiftet katalysator etc, for å fungere optimalt og ikke slippe ut sjenerende lukt.

Styret har registrert at det «syndes» en del på dette området (det lukter ikke bra flere steder på øya i perioder).  Vi minner om at det er den enkelte hytteeiers ansvar å få dette gjort.

Samtidig er vi klar over at det er tungvint å sende doen på service og har derfor vært i kontakt med Cinderellas servicesenter om en felles serviceordning på Lindøya.

Cinderella kan ha mulighet til å komme ut til Lindøya og gjøre service en gang per år, sen høst eller tidlig vår, mot en årlig avgift på rundt 2000 kr forutsatt at minst 20 hytter er med på ordningen. Eventuelle deler kommer i tillegg.

Vi vil i første omgang lodde interessen blant hytteeierne og inviterer til en uforpliktende påmelding til en slik ordning.

Når vi har oversikt over interessen kan vi kontakte Cinderella for et endelig tilbud. Etter dette kontakter vi interesserte for en evt. forpliktende avtale.

Interesse må meldes inn til styret på e-post (styret@lindoya.no) snarest og innen utgangen av august.