Mer søppelgriseri

Noen hensetter avfall ved containerne.

[flagallery gid=11]

Det er en hån at dere lar andre ta hånd om ditt avfall. Dette utviser total likegyldighet og mangel på og innordne seg selvfølgeligheter her på øya.
Ta med søpla di hjem, hvis det ikke er plass. Eller gå til neste container og sjekk.
Dette gjentar seg år etter år etter år.
Lærer man aldri her på øya !