Nye landingsplasser for luftambulanse

Etter råd fra Luftambulansen/AMK-sentralen har vi reduset antallet landingsplasser på Lindøya til følgende to:

1) «Sommerfuglenga» (nordøst for Teltodden)
59.887677 Nord
10.705715 Øst

2) Fotballbanen
59.89004 Nord
10.71461 Øst

Se også kart under.
Ved særlig kritiske situasjoner kan ambulansene også improvisere alternative landingsplasser.

Last ned i PDF>>