Loddbøker hentes på kontoret

Minner om at rodemester eller en annen voksen henter loddbøkene som tilhører sin rode. Bøkene kan hentes på kontoret mandag mellom kl: 19-20.
Takk for at dere tar godt imot loddselgerne våre, slik at vi også i år kan arrangere en fin Lindøyas dag.
Mvh Festkomiteen